manufacturer - Huawei modems
model - Huawei E162/EG162

Found modem : EG162G
Model : Huawei E162/EG162...